ZARZĄDZANIE TALENTAMI

DLA KOGO?

Jest to kompleksowy projekt, którego celem są z jednej strony praktyczne działania rozwojowe i szkoleniowe, przekładające się na codzienną pracę uczestników i realizację projektów, z drugiej zaś zaangażowanie kadry menedżerskiej w program rozwoju talentów.

 

CEL:

Zarządzanie talentami ma na celu kompleksowe działania w organizacji, dzięki którym możemy pozyskać, dokonać selekcji, rozwoju, oceny, nagrodzenia i przede wszystkim utrzymać najlepszych ludzi. W procesie warto uwzględnić kilka kluczowych czynników: właściwe zdefiniowanie, co dla Państwa organizacji oznacza pracownik o wysokim potencjale, zaangażowanie kadry kierowniczej, komunikacja i PR projektu.

 

O PROGRAMIE:

Składa się on z następujących kroków:

  • planowanie realizacji projektu,
  • określenie zasad udziału i wyboru talentów,
  • wybór uczestników,
  • oficjalne otwarcie programu,
  • Development Centre z informacją zwrotną i planem rozwoju,
  • warsztat dla menedżerów, przygotowujący do pracy z talentami,
  • realizacja programu szkoleń – „Ja, jako talent w organizacji”,
  • realizacja innych działań – szkolenia merytoryczne, projekty,
  • podsumowanie programu.