5 FILARÓW PRACY ZESPOŁOWEJ

DLA KOGO

Warsztat „5 filarów pracy zespołowej” powstał z myślą o liderach i zespołach, które chcą być efektywne i zwyciężać. Dla każdego zespołu, który chce być lepszy, sprawnie współpracować i stale się rozwijać.

 

CEL

Celem warsztatów jest budowanie prawdziwych zespołów, sprawnie współpracujących i radzących sobie z wyzwaniami, które są codziennością biznesu.

 

O PROGRAMIE

Program warsztatów jest zbudowany w oparciu o poniższe punkty:

  • zrozumienie, czym różni się prawdziwy zespół do grupy roboczej
  • diagnoza obecnego stanu zespołu
  • budowanie prawdziwego zaufania
  • uczenie się rozwiązywania konfliktów i udzielania wzajemnej informacji zwrotnej
  • wypracowanie wartości zespołu i nadrzędnego celu zespołowego

 

To wszystko prowadzi do zbudowania silnej integracji w zespole, stworzenia więzi i zasad współpracy, które pomagają przezwyciężać pojawiające się przeszkody i trudności w codziennej pracy. Pojawiająca się synergia dają wyjątkową efektywność, którą można zdefiniować jako: 1+1=3