KULTURA ORGANIZACYJNA

DLA KOGO?

 ?Warsztaty nt. kultury organizacyjnej? dedykowane są zarządom firm, managerom wysokiego szczebla i działom HR. Ważne, by w warsztacie uczestniczyły osoby mające wpływ na najważniejsze decyzje w firmie. Warsztat moderowany jest prze trenera Solution.

 

CEL:

Głównym celem warsztatu jest uzgodnienie przez najważniejsze osoby w firmie swoich oczekiwań w zakresie budowania lub zmiany kultury organizacyjnej. W trakcie warsztatu uczestnicy definiują swoje  oczekiwania co do sposobu zarządzania, komunikowania się, wzajemnych relacji i zasad funkcjonujących wewnątrz organizacji. Badanie kultury organizacyjnej przeprowadza się w przypadku:

  • łączenie dwóch firm – kiedy mamy do czynienia z dwiema różnymi kulturami organizacyjnymi;
  • potrzeby głębokiej zmiany i dostosowania firmy do rynku i nowych wymagań.

 

 

O PROGRAMIE:

W warsztacie powinny uczestniczyć ?najważniejsze? osoby w firmie, które mają kluczowy wpływ na politykę i działalność firmy. Warsztat koncentruje się w pierwszej część na analizie obecnej kultury organizacyjnej, następnie zespół modeluje pożądaną kulturę organizacyjną. W trakcie wspólnej pracy uczestnicy uzgadniają wspólnie niezbędne zmiany i działania, jakie muszą się zadziać, by zmieniła się  kultura organizacyjna w całej organizacji.  W kolejnym kroku przygotowywany jest plan działań w celu osiągnięcia założonych zmian.  Warsztaty możemy prowadzić w następujących obszarach:

  • definiowania kierunku oraz zaprojektowania procesu zmiany kultury organizacyjnej;
  • analizy kultur firm podlegających połączeniu oraz wskazania możliwych zagrożeń i zaprojektowania optymalnego procesu łączenia;
  • analizy stylów zarządzania preferowanych przez managerów oraz zbudowania planów rozwoju w celu lepszej realizacji strategii zgodnej z kulturą organizacyjną;
  • zdefiniowania kluczowych kompetencji dla całej organizacji.