Ocena 360°

DLA KOGO?

Dedykowana wszystkim osobom zarządzającym ludźmi, dla całej kadry kierowniczej: od brygadzisty do Zarządu. Dla uczestników programów rozwojowych. Przed programem, jako punkt startu pracy nad swoim rozwojem i po programie, jako podsumowanie programu.

 

CEL:

Celem jest udzielenie szerokiej informacji zwrotnej na temat danej osoby od jej otoczenia – osób, z którymi współpracuje na co dzień. Osoba oceniana dowiaduje się, jak jej działania i konkretne zachowania są postrzegane w organizacji. W przypadku oceny całej kadry wyniki zbiorcze są odzwierciedleniem potrzeb rozwojowych, na podstawie których można budować plany działania.

 

O METODZIE:

Proces badania składa się z następujących etapów:

  • ustalenie celu i zasad badania oraz dalszych działań,
  • zdefiniowanie kryteriów badania i skali oceny,
  • dobór osób ocenianych i ich respondentów,
  • komunikacja i przygotowanie uczestników,
  • przeprowadzenie oceny,
  • wygenerowanie raportów indywidualnych,
  • spotkania informacji zwrotnej dla ocenianych,
  • ewentualnie ułożenie indywidualnych planów rozwoju przez osoby oceniane,
  • podsumowanie wyników i przedstawienie rekomendacji dla organizacji.

 

Korzystamy z własnego systemu 360online, który zapewnia uczestnikom bezpieczeństwo i poczucie anonimowości, ułatwiając szczere oceny i komentarze.  Uczestnicy dostają informację, czego oczekują od nich przełożeni, podwładni, współpracownicy. Co jest ich silną stroną, a co wymaga rozwoju. Taki feedback z otoczenia wyjątkowo mocno motywuje do pracy nad sobą i pokazują konkretne kierunki dalszego rozwoju.

 

Cykliczne przeprowadzanie ocen 360º / 270º / 180º, wsparte omawianiem przez menedżerów wyników z zespołami np. podczas warsztatów Rozmowy o współpracy i zarządzaniu, bardzo silnie wspiera budowanie kultury otwartej komunikacji i udzielania informacji zwrotnej w organizacji.