RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów średniego i niższego szczebla, którzy na co dzień kierują wielokulturowymi zespołami.

 

CEL:

Głównym celem szkolenia jest podniesienie umiejętności kierowniczych uczestników w kontekście zarządzania podwładnymi z różnych kręgów kulturowych. Szkolenie to pozwoli uczestnikom lepiej ich zrozumieć, dzięki czemu wzrośnie efektywność zarządzania, także w trudnych sytuacjach, wynikających właśnie z różnic kulturowych.

 

O PROGRAMIE:

Pokażemy uczestnikom znaczenie równorzędnego traktowania pracowników, niezależnie od kraju ich pochodzenia. Omówimy różnice wynikające z kultury danej nacji, kraju pochodzenia i systemu wartości w jakim pracownicy zostali wychowani. Przekażemy narzędzia, sposoby komunikacji ułatwiające radzenie sobie z różnorodnością.

Umiejętność zarządzania różnorodnymi zespołami wymaga od liderów przejścia określonego procesu ? od zbudowania w sobie odpowiedniej postawy do stosowania konkretnych umiejętności.

Program szkolenia wygląda następująco:

  • Rola lidera wielokulturowego zespołu- oczekiwania organizacji względem lidera
  • Firma jednorodna, a wielokulturowa
  • Obecna sytuacja na rynku polskim- garść danych
  • Różne perspektywy ? jakie korzyści mamy z różnorodności?
  • Burzenie stereotypów- empatyczne przywództwo
  • Potrzeby innych narodowości – wejście w ?buty? obcokrajowców
  • Proces poznawania i asymilacja innych w Polsce i w firmie
  • Synergia- różni i równocześnie podobni, czyli co nas łączy
  • Trudności i wyzwania- omówienie przykładów z życia menedżera