AKADEMIA MENEDŻERA NIŻSZEGO SZCZEBLA

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów najniższych szczebli. Rozwija podstawowe umiejętności kierownicze konieczne
w codziennej pracy.

Metoda:

„Akademia menedżera niższego szczebla” składa się z 19 modułów. Program zaprojektowano tak, aby można było dobierać moduły
w zależności od potrzeb organizacji i uczestników szkolenia. Każdy z nich to konkretna dawka gotowych do zastosowania narzędzi

i umiejętności. Przez 4 godziny uczestnicy otrzymują minimum teorii i maximum ćwiczeń z wybranego obszaru, opartych na przykładach z życia zawodowego uczestników.

O programie:

– okresowa rozmowa oceniająca,

– komunikacja w zespole,

– motywowanie i angażowanie,

– współpraca między menedżerami,

– prowadzenie spotkań,

– rudne rozmowy,

– rozmowa dyscyplinująca,

– rozwiązywanie problemów,

– rozwiązywanie sporów,

– skargi i problemy.

– ekonomia w pigułce, czyli jak działa firma,

– rola menedżera,

– mój autorytet,

– oczekiwania wobec podwładnych,

– kolega czy podwładny,

– rozmowa instruktażowa,

– przekazywanie zadań,

– kontrola i monitoring,

– feedback