PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCO-ROZWOJOWYCH

DLA KOGO?

Warsztaty dedykowane Menedżerom z różnych szczebli organizacji dokonującym oceny okresowej, prowadzących rozmowy oceniająco-rozwojowe. Skuteczne zarówno na etapie wdrażania ocen okresowych w organizacji, jak i rewitalizacji systemu ocen.

 

CEL:

Zbudowanie u uczestników poczucia sensu całego procesu oceny. Uświadomienie im wpływu, jaki dzięki rozmowie mają na swoich podwładnych, a także dostarczenie niezbędnej wiedzy oraz przećwiczenie jej stosowania.

 

O PROGRAMIE:

Koncentrujemy się na trzech istotnych aspektach:

  • Po co firmie ocena okresowa? Dzięki zrozumieniu budujemy motywację i przekonanie, że to sensowny i ważny proces. To przekłada się to na rzetelne podejście menedżerów do ich realizacji. W tym module następujące elementy:

              – cele rozmowy oceniająco – rozwojowej

              – korzyści z rozmowy (dla organizacji, przełożonego, podwładnego)

  • Mój wpływ na jakość procesu ocen w firmie. Celem jest zbudowanie u uczestników przekonania, że od niech w dużej mierze zależy jakość oceny i rozmowy, mają na to realne przełożenie.

              – Jaka jest moja rola w procesie ocen?

              – co ja mogę zrobić, by proces był efektywny?

  • Jak dobrze oceniać i poprowadzić rozmowę rozwojową? Chcemy przekazać konkretne umiejętności niezbędne do ich dobrego przeprowadzenia:

              – zasady prowadzenia rozmów

              – schemat prowadzenia rozmowy

              – dobre praktyki w ocenie i rozmowie

              – rozmowa w praktyce.