TRUDNE ROZMOWY

DLA KOGO?

Dla menedżerów wszystkich szczebli. Bo integralnym elementem ich roli jest podejmowanie trudnych/niewygodnych tematów w wielu obszarach: postawy, wartości, współpracy, wyników, efektywności, wdrażania zmian…w taki sposób, by powodować zmianę.

 

CEL:

Wzrost umiejętności prowadzenia „rozmów wyzwań”. Takich, które z różnych powodów są niewygodne i trudne i jednocześnie potrzebne, a czasem wręcz niezbędne.

Celem jest też przygotowanie się do konkretnej rozmowy czekającej menedżera.

 

O PROGRAMIE:

Zaczynamy krótko od roli menedżera w podważaniu status quo, konfrontowania zespołu czy organizacji z potrzebami zmian, czy wymaganiami i tego co uczestnicy rozumieją poprzez „trudną rozmowę”. Następnie uczymy jak dobrze rozpocząć (7 kroków rozpoczęcia trudnej rozmowy) i dalej już ćwiczymy na realnych, przygotowanych wcześniej przykładach uczestników jak takie rozmowy prowadzić.  Jest to okazja na korzystanie z całej wiedzy dotyczącej komunikacji, motywacji, radzenia sobie z oporem, budowania relacji partnerskich, itp. W miarę potrzeb uzupełniana jest ona adekwatnie podczas ćwiczeń. Każdy uczestnik ma 1h na swój case i wgląd od grupy i trenera.

Pracujemy metodą leadership labs polegającą na:

  • Pracy na prawdziwych wyzwaniach zawodowych i sytuacji w pracy
  • Wglądzie Grupy, która pomaga „właścicielowi” zobaczyć rozmowę wyzwanie z różnych punktów widzenia i dzieli się własnymi obserwacjami
  • pracy coachingowej (np. nie ma dobrych rad, wybór rozwiązań przez samego uczestnika).