TEAM TALKING

DLA KOGO?

Warsztat „Team Talking ” jest warsztatem dedykowanym przełożonemu i jego zespołowi. Jego uczestnikami są wszyscy członkowie danego zespołu oraz ich przełożony. Warsztat jest skutecznym narzędziem zarówno w sytuacji problemowej w zespole, jak i w przypadku bezproblemowej współpracy. W pierwszym przypadku rozwiązujemy dany problem, w drugim zespół wchodzi na jeszcze wyższy poziom współpracy.

 

CEL:

Głównym celem warsztatu jest zbudowanie lepszej współpracy i komunikacji w zespole i z przełożonym.

 

O PROGRAMIE:

Podczas pracy warsztatowej omawiamy wzajemne relacje w zespole i jego siły, oczekiwanie i potrzeby członków zespołu i przełożonego, wyjaśniamy ewentualne nieporozumienia, czy wątpliwości. Elementem warsztatu jest też przekazanie informacji zwrotnej od zespołu do przełożonego i na odwrót. Efektem warsztatu jest wspólnie wypracowany kontrakt na współpracę.

 

W trakcie warsztatów przechodzimy z zespołem następujące etapy:

  • podsumowanie wspólnych dokonań zespołu i jego historii,
  • omówienie obserwacji, wniosków na temat pracy zespołowej i relacji w zespole,
  • wzajemne przekazanie informacji zwrotnej (przez przełożonego i przez zespół),
  • prezentacja wizji i wyzwań stojących przed zespołem,
  • omówienie wzajemnych oczekiwań i potrzeb,
  • wypracowanie kontraktu na współpracę w zespole.