BADANIE ZAANGAŻOWANIA

DLA KOGO?

W badaniu zaangażowania powinni wziąć udział wszyscy pracownicy i kadra firmy. Badanie pozwala na zbadanie poziomu zaangażowania pracowników i kadry firmy w działalność firmy.

 

CEL:

Celem badania jest otrzymaniu rzetelnego obrazu zaangażowania, lojalności i gotowości do rozwoju pracowników. Pozwala ono również dokonać pomiaru efektywności działań menedżerskich, a także wpływu ewentualnych zmian

 

O BADANIU:

Badanie realizowane jest w oparciu o model ?Motywacja 3.0?. Model bazuje na trzech głównych czynnikach opartych na automotywacji: autonomia, mistrzostwo i istotność oraz dwóch wymiarach uzupełniających z obszaru motywacyjno-emocjonalnego: jakość życia i atmosfera w pracy. Model diagnozuje wewnętrzne motywatory ? ?dlaczego jesteś zmotywowany, co cię motywuje? zamiast ?jak bardzo jesteś zmotywowany?.

Badania zaangażowania składa się z następujących etapów:

  • ustalenie definicji czynników poddawanych badaniu, pod kątem ważnym dla organizacji,
  • badania ankietowe
  • uruchomienie kodowanej platformy on-line,
  • raport a w nim:

          – wskaźnik satysfakcji, lojalności (E-NPS) i zaangażowania pracowników,

          – wskaźniki w ujęciu globalnym, z podziałem na lokalizacje, obszary, stanowiska i staż pracy,

          – mapa zaangażowania pracowników.