5 ZADAŃ LIDERA

Dla kogo?

Program ten powstał z mys?la? o menedz?erach wyz?szego i s?redniego szczebla, by us?wiadomic? im role? lidera i ida?cy za tym wpływ na pracowniko?w, a takz?e rozwijac? ich umieje?tnos?ci przywo?dcze.

Metoda:

Szkolenie metoda? warsztatowa?, skoncentrowane na tym, jak poste?powac?, z?eby byc? dobrym liderem. Powstał w oparciu o 30 lat badan? prowadzonych przez duet Kouzes & Pozner ws?ro?d najlepszych lidero?w, zebranych w formie koncepcji Leadership Challenge. W trakcie warsztato?w uczestnicy definiuja? najwaz?niejsze zadania lidera, kto?re przełoz?a? sie? na sukces w organizacji.

O programie:

Szkolenie składa sie? z naste?puja?cych moduło?w:

– wskazuj włas?ciwa? droge? – us?wiadomienie, jak postawa lidera wpływa na zachowanie innych,

– przekazuj wizje? – pokazanie, jak sprecyzowana wizja wspiera da?z?enie do celu i pokonywanie trudnos?ci,

– podwaz?aj status quo – jak inicjowac? usprawnienia, wdraz?ac? zmiany w organizacji, by odnosic? sukcesy w długim okresie,

– pozwo?l działac? innym – jak budowac? samodzielnos?c? ludzi, sprawiac?, by chcieli brac? odpowiedzialnos?c?, dawac? swobode? działania,

– wzmacniaj zaangaz?owanie – jak wspierac? zespo?ł, z?eby wspo?lnym wysiłkiem osia?gac? zamierzone cele.