5 ZADAŃ LIDERA

Dla kogo?

Program ten powstał z myślą o menedżerach wyższego i średniego szczebla, by uświadomić im rolę lidera i idący za tym wpływ na pracowników, a także rozwijać ich umiejętności przywódcze.

Metoda:

Szkolenie metodą warsztatową, skoncentrowane na tym, jak postępować, żeby być dobrym liderem. Powstał w oparciu o 30 lat badań prowadzonych przez duet Kouzes & Pozner wśród najlepszych liderów, zebranych w formie koncepcji Leadership Challenge. W trakcie warsztatów uczestnicy definiują najważniejsze zadania lidera, które przełożą się na sukces w organizacji.

O programie:

Szkolenie składa się z następujących modułów:

– wskazuj właściwą drogę – uświadomienie, jak postawa lidera wpływa na zachowanie innych,

– przekazuj wizję – pokazanie, jak sprecyzowana wizja wspiera dążenie do celu i pokonywanie trudności,

– podważaj status quo – jak inicjować usprawnienia, wdrażać zmiany w organizacji, by odnosić sukcesy w długim okresie,

– pozwól działać innym – jak budować samodzielność ludzi, sprawiać, by chcieli brać odpowiedzialność, dawać swobodę działania,

– wzmacniaj zaangażowanie – jak wspierać zespół, żeby wspólnym wysiłkiem osiągać zamierzone cele.