ROZMOWY O WSPÓŁPRACY I ZARZĄDZANIU

DLA KOGO?

 „Rozmowy o współpracy i zarządzaniu ” są warsztatem dedykowanym przełożonemu i jego zespołowi. Warsztat koncentruje się na omówieniu z zespołem wyników przeprowadzonych w organizacji lub zespole badań: Oceny 360, Badania Satysfakcji, Badania Zaangażowania, Badania Kultury Organizacyjnej oraz uzgodnieniu z zespołem zmian lub dalszych działań.

 

CEL:

Głównym celem warsztatu jest otwarta rozmowa na temat stylu zarządzania, poprawa relacji w zespole pomiędzy przełożonym a podwładnymi, a także wprowadzenie do kultury firmy otwartych rozmów o kluczowych sprawach.

 

O PROGRAMIE:

To, co odróżnia ten warsztat od innych jest to, że do jego prowadzenia angażujemy przełożonego. Wspólne omówienie wyników w zespole staje się okazją do otwartej rozmowy na temat stylu zarządzania menedżera i problemach w dziale. Nad konstruktywnym przebiegiem rozmowy czuwa niezależny moderator – konsultant Solution. Efektywnie przeprowadzony warsztat może poprawić atmosferę, zintegrować zespół, podnieść efektywność pracy menedżerów. Pozwala też na zmianę kultury organizacyjnej firmy oraz wypracowanie wspólnych ustaleń w zespole, może być też początkiem kultury otwartych drzwi i udzielania wzajemnego feedbacku na bieżąco.

 

Program warsztatów jest zbudowany w oparciu o poniższe punkty:

  • przygotowanie przełożonego i zespołu do wspólnej pracy,
  • ćwiczenia i aktywności zespołowe wyciszające emocje,
  • omówienie wyników badania,
  • sesja pytań i odpowiedzi do przełożonego i zespołu,
  • udzielania wzajemnej informacji zwrotnej,
  • wypracowanie ustaleń zespołowych.