• Solution

  Jesteśmy profesjonalnymi doradcami w dziedzinie zarządzania personelem, przez co pomagamy naszym Klientom w ich harmonijnym rozwoju i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku.

 • Eksperci HR od 1996 r.

  Od 25 lat dostarczamy naszym Klientom innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Dzięki doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi możemy pomagać naszym klientom w warunkach ciągle zmieniającego się rynku.

 • Cyfrowe wsparcie liderów branży produkcyjnej

  Celem projektu jest zmiana sposobu świadczenia usługi rozwoju liderów produkcyjnych poprzez
  cyfryzację tego procesu.

  Projekt wpłynie pozytywnie na działalność Wnioskodawcy. Umożliwi wygenerowanie/odzyskanie
  dochodu, który został utracony w wyniku pandemii.
  W przyszłości cyfryzacja usługi umożliwi dotarcie do szerszej grupy odbiorców oraz
  poszerzanie rynków zbytu. Ponadto usprawni/uporządkuje proces świadczenia ww. usługi oraz
  zarządzanie tym procesem.

SZKOLENIA

ON-LINE

ASSESSMENT

CENTRE

oferta Solution

OCENA

360°

ROZWÓJ

KADRY

SOLUTION W LICZBACH
24
lata działania
6000
dni szkoleniowych
35000
przeszkolonych osób
5000
uczestników sesji AC/DC
5.6
ocena uczestników szkoleń w skali 1-6
Case Study

PROJEKT EMPOWERMENT W BRANŻY AUTOMOTIVE

Ciągły wzrost wymagań jakościowych, rosnące skomplikowanie produktów oraz skracanie serii produkcyjnych w branży automotive skutkuje koniecznością podnoszenia zaangażowania wśród pracowników produkcyjnych. Na pewnym etapie rozwoju firmy nie da się zastąpić myślenia dyscypliną.

Zarządzanie zmianą w projekcie wdrożenia Lean Management

Projekt dla Klienta z branży stalowej. Firma zatrudnia ok. 400 osób, ma 7 oddziałów w całej Polsce i 24 maszyny CNC. Celem było wdrożenie podejścia lean do zarządzania produkcją i magazynem, a właściwie postaw i narzędzi, które umożliwiłyby realizację zwiększających się zamówień przy tej samej obsadzie załogi.

KOMPLEKSOWE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE DLA WSZYSTKICH SZCZEBLI KADRY PRODUKCYJNEJ

Dla naszego Klienta, jednego z największych w Polsce producentów z branży meblarskiej, przeprowadziliśmy kompleksowy projekt szkoleniowy obejmujący wszystkie poziomy kadry menedżerskiej. Celem było rozwinięcie umiejętności zarządzania oraz zmiana dotychczasowych nawyków i postaw

Klienci