Case studies

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy

firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz

musi tylko produkować – już po niej.”

                                                                                                          Henry Ford

 

 

 

Przedstawiamy niektóre wybrane projekty, z których jesteśmy dumni z uwagi
na ich kompleksowy charakter oraz wysoką skuteczność.

PROJEKT EMPOWERMENT W BRANŻY AUTOMOTIVE

Ciągły wzrost wymagań jakościowych, rosnące skomplikowanie produktów oraz skracanie serii produkcyjnych w branży automotive skutkuje koniecznością podnoszenia zaangażowania wśród pracowników produkcyjnych. Na pewnym etapie rozwoju firmy nie da się zastąpić myślenia dyscypliną.

Zarządzanie zmianą w projekcie wdrożenia Lean Management

Projekt dla Klienta z branży stalowej. Firma zatrudnia ok. 400 osób i ma 7 oddziałów w całej Polsce. Celem projektu było wdrożenie podejścia lean do zarządzania produkcją i magazynem, a właściwie postaw i narzędzi, które umożliwiłyby realizację zwiększających się zamówień przy tej samej obsadzie załogi.

KOMPLEKSOWE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE DLA WSZYSTKICH SZCZEBLI KADRY PRODUKCYJNEJ

Dla naszego Klienta, jednego z największych w Polsce producentów z branży meblarskiej, przeprowadziliśmy kompleksowy projekt szkoleniowy obejmujący wszystkie poziomy kadry menedżerskiej. Celem było rozwinięcie umiejętności zarządzania oraz zmiana dotychczasowych nawyków i postaw.

3-LETNI PROGRAM ROZWOJU MENEDŻERÓW DLA GRUPY Z SEKTORA FARMACEUTYCZNO-MEDYCZNEGO

Nasz Klient działa w Polsce na styku kluczowych gałęzi sektora farmaceutyczno-medycznego. Grupa Neuca obejmuje obecnie ponad 60 spółek, zatrudnia ok. 6000 pracowników. Jest cenioną polską spółką giełdową, która regularnie poprawia wyniki finansowe, przede wszystkim dzięki synergii strategii rynkowych oraz ludzi: pracowników i ich liderów.

POPRAWA ATMOSFERY W ZESPOŁACH PRODUKCYJNYCH

Nasz Klient to firma produkcyjna z branży spożywczej zatrudniająca ok. 1000 osób, jeden z liderów na rynku. W połowie 2016 roku przeprowadził ankietę, której celem było zebranie opinii pracowników na temat miejsca pracy. Wyniki ankiety uświadomiły mu, że istnieją w organizacji problemy, którym zdecydowanie należy poświęcić więcej uwagi.