ROZWÓJ MENEDŻERÓW

 

Kompleksowy kilkuletni program rozwoju menedżerów – LiderON – dla Grupy Neuca działającej na styku kluczowych gałęzi sektora farmaceutyczno-medycznego.

 

Nasz klient działa na rynku zdrowia w Polsce. Jest największym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce, liczącym się producentem, posiada największą liczbę ośrodków badań klinicznych, rozwija sieć przychodni, jest promotorem licznych startupów i innowacyjnych rozwiązań medycznych (m.in. badania kliniczne, telemedycyna, e-commerce).

Grupa Neuca obejmuje obecnie ponad 60 spółek, zatrudnia ok. 6 000 pracowników i współpracowników, w 100 lokalizacjach. Jest cenioną polską spółką giełdową, która regularnie poprawia wyniki finansowe, przede wszystkim dzięki synergii strategii rynkowych oraz ludzi: pracowników i ich liderów. Jest w gronie Great Place to Work

Współpracujemy z Grupą Neuca od 2013 roku w budowaniu angażującego środowiska pracy i przywództwa. Przeprowadziliśmy 3-letni kompleksowy program rozwoju menedżerów LiderON 1.0, który objął w latach 2016-2018 wszystkich zarządzających. Wypracowaliśmy długofalowy cyliczny program rozwoju liderów w Grupie Neuca na wyższym, średnim i niższym szczeblu. Program objął ok. 370 menedżerów, w 35 grupach oraz łącznie ok. 310 dni szkoleniowych. Ze strony Solution zaangażowanych było 8 trenerów pod opieką merytoryczną Project Managera.

Obecnie LiderON jest stałym 6-dniowym programem program rozwoju dla nowych grup menedżerów: nowomianowanych, świeżozatrudnionych lub awansowanych na wyższy szczebel kadry kierowniczej.

Od 2020 roku realizujemy kolejny 2-letni program – LiderON 2.0 rozwijający umiejętności zarządzania pracownikami i ich doświadczeniami w cyklu życia pracownika w organizacji.

 

WYZWANIE BIZNESOWE  I  CELE:

Grupa Neuca od lat systematycznie wzrasta biznesowo, dołączając nowe spółki oraz zwiększając zatrudnienie.  Również długofalowo pracuje nad  zbudowaniem angażującego środowiska pracy. Przeprowadza regularne badania liderów i środowiska pracy: coroczne Badanie Zangażowania (pomiar angażującego środowiska pracy), w cyklu 2-letnim Badanie 360 stopni (szeroka informacja zwrotna na temat kompetencji menedżerskich), co roczna ocena okresowa i informacja zwrotna od przełożonego (ocena celów, kompetencji oraz wiedzy). Na bazie tych wyników oraz zgodnie z długofalową strategią personalną, nasz klient zdecydował o przygotowaniu i realizacji kompleksowego programu rozwoju menedżerów – liderów Grupy Neuca.

Głównym celem była i jest aktywacja czterech stref umiejętności – efektywności menedżerskiej:

 • Realizuj strategie
 • Buduj zaangażowany zespół
 • Stawiaj na współpracę
 • Dbaj o siebie

Klientowi zależało na kilkuletnim planie działania opracowanym dla wszystkich menedżerów, obejmujący „uszyty na miarę” cykl wydarzeń rozwojowych, realizowany z renomowanymi firmami szkoleniowymi, z dużą dawką inspiracji i konkretnych narzędzi.

 

ROZWIĄZANIE:

 

Jesteśmy firmą szkoleniową, ale przede wszystkim jesteśmy doradcami, partnerami biznesowymi naszych klientów. Stąd wychodziliśmy od potrzeb biznesowych, strategii organizacji i patrzyliśmy długofalowo – „zaczynaj z wizją końca za 3 lata”. Opracowaliśmy merytoryczne programy dla 3 szczebli menedżerów. Program dla każdego szczebla był dopasowany do specyfiki pracy liderów. Powiązaliśmy program rozwoju z innymi procesami w organizacji (Badania Zaangażowania, Badanie 360 stopni uczetsników i ich podwładnych, Oceny Okresowe) – układając całość zgodnie z cyklem życia lidera.

Zadbaliśmy o PRowy wizerunek programu – od uroczystego otwarcia przez Zarząd na konferencji menedżerskiej, poprzez nazwę LiderON (czyli „włączamy liderów”), dedykowaną wizualizację materiałów, sprawną organizację logistyczną, aż po końcowe certyfikaty i kończącą konferencję liderską. Przyłożyliśmy też dużą uwagę do oprawy komunikacyjno-technologicznej, aby rzeczywiście zaangażować menedżerów w ich rozwój.

Ale przede wszystkim dopasowaliśmy i przygotowaliśmy trenerów-facylitatorów do programu LiderON, aby zapewnić wysoką jakość rozwoju kompetencji menedżerskich. Realizację szkoleń dla liderów poprzedziliśmy całodniowym szkoleniem dla trenerów nt. specyfiki Grupy Neuca prowadzonym przez Dział Personalnym tak aby maksymalnie „uszyć na miarę” aktywności rozwojowe. Każdy lider uczestniczył w 12 dniach warsztatów szkoleniowych. Miał także możliwość dodatkowego kontaktu z trenerem.  Zapewniliśmy pełną spójność merytoryczną szkoleń z danego tematu dla wszystkich grup, co umożliwiło uczestnikom udział w terminie dla niego optymalnym lub regularny udział z jedną grupą.

Blisko współpracowaliśmy i regularnie komunikowaliśmy się z klientem przez cały czas, ale specjalnie co pół roku spotykaliśmy się i systemowo podsumowywaliśmy przebieg programu, efekty, dalsze etapy. To był też moment na podzielenie się naszymi obserwacjami oraz rekomendacjami dla organizacji.

Równolegle była prowadzona ewaluacja programu na 3 poziomach:

 • zadowolenia uczestników (ankiety po każdym warszacie szkoleniowym) i rekomendacji NPS (W skali od 0 do 10, na ile polecił(a)byś to szkolenie współpracownikom?)
 • wzrostu kompetencji i umiejętności – coroczne wyniki Badania 360 stopni oraz Ocen Okresowych
 • realizacji wyników HR – wskaźniki Badania Zaangażowania

 

EFEKTY:

Szkolenia były bardzo wysoko ocenione przez uczestników – średnia ocena 4,88 w skali 5-stopniowej oraz NPS: 86,47% (czyli klasa światowa).

Uczestnicy cenili cały LiderON jako wyjątkowe szkolenia w organizacji, budujące markę Grupy Neuca jako pracodawcy. Odebrali go jako kompleksowy program – sensowny i logiczny. Dużą wartością było zaangażowanie i dostęp do trenera (na forum, 1:1). Dzięki długiemu procesowi grupowemu skorzystali na otwartości w grupie szkoleniowej, zaufaniu, wsparciu w kontaktach z innymi osobami i obszarami biznesowymi. Ważne były dla nich spotkania, rozmowy, wymiany doświadczeń. Doceniali materiały i niezbędniki („wracamy do segregatora”). Zapytani o efekty LiderONa napisali:

 • „jesteśmy innymi ludźmi – niebo a ziemia”
 • „jak zmieniła się moja praca z zespołem. Po raz pierwszy zupełnie nie stresują mnie badania zaangażowania bo po prostu wiem, że wyjdą dobrze”
 • „ukształtowaliście nas na dojrzałych managerów. Teraz potrafię zarówno wymagać, jak i być w porządku wobec ludzi”
 • „niepoddawanie się. Pomimo trudnych zmian i niepewności”
 • „utrzymanie swojej motywacji w okresie zmian i zarażenie nią ludzi”
 • „to, że zespół nam rośnie, a moi szefowie mi zaufali”
 • „zaufałem ludziom i zacząłem im oddawać zadania. To naprawdę jest przełom – we mnie i w mojej pracy”
 • „wszystko co robię przychodzi mi teraz dużo, dużo łatwiej”
 • „mój własny rozwój”.

 

W trakcie realizacji programu systematycznie wzrastały wyniki Badania 360 stopni poszczególnych szczebli i całej kadry menedżerskiej. Również wzrastające wyniki ocen okresowych odzwierciedlały przyrost kompetencji menedżerskich uczestników w ocenie przełożonych.

Dla całej Grupy Neuca wzrosły również wskaźniki Badania Zaangażowania w obszarze kariery i rozwoju pracowników.

Wysoką jakość angażującego środowiska pracy w Grupie Neuce pokazały również wyróżnienia (Great Place to Work w 2021 r.) oraz wyniki biznesowe i dynamika ich wzrostu w ostatnich latach.