Rozwój kadry menedżerskiej

Rozwój kadry menedżerskiej to nasza specjalność. Mamy ponad 20 letnie doświadczenie w przygotowaniu pracowników do pełnienia szerszej roli w organizacjach. Od początku naszej działalności w naszych szkoleniach managerskich wzięło udział przeszło 15.000 menadżerów wszystkich szczebli. Miejsca, w których prowadzimy szkolenia to Gdynia I Warszawa – gdzie mamy biura oraz bezpośrednio w siedzibie klientów.

Nasz program szkoleń menedżerskich obejmuje 3 szczeble zarządzania. Jest całkowicie spójny, składa się z powiązanych ze sobą tematów:

Szkolenia menedżerów bezpośredniego nadzoru– brygadzistów, mistrzów, liderów i team leaderów. Szkolenia dla tej grupy menadżerów obejmują takie tematy jak: budowanie autorytetu, kontrola, rozmowa dyscyplinująca i instruktażowa. Szkolenia menadżerskie w tym przypadku są prowadzone w 4 godzinnych modułach aby ułatwić ich organizację. Każdy moduł to osobny temat prezentowany w formie problem – rozwiązanie.

Szkolenia menedżerów średniego szczebla– kierowników zmian i departamentów. Szkolenie tej grupy menedżerów obejmuje przede wszystkim program „Ciąg menedżerski” – kompleksowy system szkolenia obejmujący pełen zakres umiejętności: od analizy problemów, przez planowanie, delegowanie, kontrolę oraz informację zwrotną. Rozwinięciem programu „Ciągu menedżerskiego” jest cykl tematów poświęconych rozwijaniu kompetencji podwładnych: oceny okresowej oraz metod szkolenia i coachingu podwładnych.

Szkolenia menedżerów wyższego szczebla– dyrektorów oraz prezesów. Szkolenie tej grupy menedżerów oprócz „Ciągu menedżerskiego” obejmuje takie programy jak zarządzanie kulturą organizacyjną, szkolenie „work-life balance” czyli popularny program „Waga”, „Filharmonia przywództwa” oraz Leadership. Celem jest zbudowanie szerokiego spojrzenia na podległą organizację, uświadomienie wpływu jaki wywierają na kulturę organizacyjną oraz przekazanie praktycznych narzędzi z zakresu strategicznego zarządzania pracownikami.

Oprócz tego oferujemy cały zestaw szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji oraz budowania relacji. Menegerowie mogą wziąć udział w takich modułach jak „Myślenie pytaniami”, „Zarządzanie emocjami”, „Zarządzanie zmianą”, „Budowanie efektywnych zespołów” czy „Style społeczne”. Dużą popularnością cieszy się szkolenie z „Grupowego Rozwiązywania Problemów”, które łączy umiejętności z zakresu „Ciągu Menedżerskiego” oraz prowadzenia spotkań. Szczególnie polecamy nasze biuro w Warszawie, które jest specjalnie przystosowane do prowadzenia tego typu szkoleń.