ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – Szkolenie

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów wyższego i średniego szczebla. Ma na celu podniesienie umiejętności w zakresie skutecznego wdrażania zmian w organizacji i w podległym obszarze. Szkolenie nakierowane jest na zaangażowanie podwładnych

w proces zmian.

Metoda:

Menedżerowie często koncentrują się na znalezieniu pomysłu na rozwiązanie problemu. Niestety zdarza się, że nawet najlepszy pomysł nie przyniesie efektów, jeśli nie zostanie prawidłowo wdrożony. Wg różnych źródeł i statystyk 70% programów wdrożenia zmian kończy się fiaskiem. Na warsztatach omawiamy jak zwiększyć skuteczność wdrażania zmian, gdzie leży przyczyna porażek, a gdzie źródło sukcesów. Posługując się modelem ADKAR uświadamiamy uczestnikom główne pułapki, towarzyszące wprowadzaniu zmian i uczymy jak ich unikać.

O programie:

Szkolenie składa się z następujących elementów:

– emocje związane z procesem zmian,

– naturalne zjawiska, towarzyszące zmianie i ich znaczenie dla nas,

– model ADKAR i jego zastosowanie w zarządzaniu zmianą,

– planowanie zmiany w praktycznym ujęciu,

– uwzględnienie analizy ryzyka, pola sił, oporu organizacji oraz znaczenia komunikacji w zmianie.