WDRAŻANIE WARTOŚCI

DLA KOGO?

Zespołami z którymi pracujemy, są głównie działy HR i kadra zarządzająca wszystkich szczebli. Naszym zadaniem jest  doradztwo i wsparcie organizacji w wypracowaniu lub zmianie wartości firmowych, a następnie kompleksowe wdrożenie ich w całej firmie.

 

CEL:

Głównym celem jest opracowanie i wdrożenie wartości firmowych w całej organizacji, z pełnym zaangażowaniem wszystkich pracowników i kadry managerskiej.

 

O POJEKCIE WDROŻENIA:

Właściwe rozumienie oraz przestrzeganie wartości w firmie jest niezbędne do podejmowania trafnych decyzji, a w konsekwencji do podejmowania odpowiednich działań, zarówno przez kadrę jak i pojedynczych pracowników. Wartości determinują też działania wszystkich osób w organizacji, sposobu w jaki współpracują ze sobą i z klientami oraz to jak postrzegana jest firma przez otoczenie.

 

Przebieg projektu wdrożenia wartości w firmie:

  • analiza działań przeprowadzonych w przeszłości ,
  • wypracowanie wartości formowych na warsztatach dla kadry managerskiej,
  • określenie pożądanych zachowania odzwierciedlających wartości firmowe,
  • określenie priorytetów i opracowanie planu działań,
  • określenie działań „promocyjnych” przy wprowadzaniu wartości firmowych,
  • przygotowanie działań rozwojowo-szkoleniowych, które nauczą odbiorców (najpierw kadrę menedżerską) modelowych zachowań, czyli stosowania wartości deficytowych w codziennej pracy – szkolenia, coaching,
  • rozpoczęcie działań od najwyższego kierownictwa i stopniowe schodzenie w dół – modelowanie oczekiwanych zachowań przez przełożonych w stosunku do podwładnych.