SUKCESJA Z SUKCESEM

DLA KOGO?

Wyłonienie rezerwowej kadry menedżerskiej jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa biznesu dla każdej firmy, działającej na konkurencyjnym rynku, planującej swoje działanie w długim okresie.

 

CEL:

Celem projektu jest przygotowanie menedżerów do wdrożenia projektu sukcesji w organizacji. Realizujemy go poprzez warsztaty, na których omawiamy zasady i przebieg procesu w organizacji, podkreślając jego sens oraz rolę poszczególnych szczebli w procesie. Pracujemy praktycznie nad określeniem kluczowych stanowisk, potencjalnych sukcesorów i dalszych metod pracy z nimi w podległych obszarach. Zakładamy, iż z warsztatów menedżerowie wyjdą z gotową mapą sukcesji do przedyskutowania z HR Biznes Partnerem i przełożonym obszaru.

 

O PROGRAMIE:

Proponujemy następujący przebieg:

  • warsztat strategiczny dla grupy zarządzającej – określenie zasad i zielone światło dla projektu,
  • kaskadowanie procesu, zasad, przebiegu i budowanie przekonania do projektu oraz przygotowanie do wyboru sukcesorów i dalszej pracy z sukcesorami,
  • pilotażowe wdrożenie w wybranym zakładzie,
  • warsztat HRBP o tym jak wspierać biznes w projekcie sukcesji, wdrożenie projektu w kolejnych zakładach.