SOLUTION Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”