filharmonia przywództwa

DLA KOGO?

Warsztat o przywództwie dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Dla grup szukających inspiracji i otwartych na niestandardowe podejście.

 

CEL:

Głównym celem warsztatu jest doskonalenie i eksplorowanie swojego stylu przywództwa w zupełnie niecodziennej sytuacji. To gwarantuje świeże i odkrywcze, a jednocześnie rzetelne, obserwacje i wnioski.

 

O PROGRAMIE:

Kim jestem jako lider? Jak wywieram wpływ? Na ile pozwalam na samodzielność? Czy potrafię inspirować?

W czasie warsztatu zapraszamy uczestników do udziału w doświadczeniu – uczą się dyrygować chórem. Tak jest to możliwe w jeden dzień! Dyrygent jako jedyny cichy członek orkiestry, wywiera ogromny wpływ na efekt końcowy jej pracy – lider podobnie.

Warsztat pozwala doświadczyć siebie w roli lidera „w nowych butach”, uwalnia uczestników z naleciałości codziennej pracy i uwypukla osobiste strategie i styl liderski. Dodatkowo jest to również świetna zabawa.

Menedżerowie otrzymują feedback od grupy i prowadzących (profesjonalnego dyrygenta i trenera). Na podstawie tych obserwacji i wniosków w parach coachingowych opracowują swoje dalsze kroki. Dla wielu uczestników jest to „game changer” na drodze liderskiej.

http://www.filharmoniaprzywodztwa.pl/