ŚCIEŻKA WDROŻENIOWA

DLA KOGO?

Projekt ścieżki wdrożeniowej powstał w odpowiedzi na potrzebę usystematyzowania procesu wdrażania osób na kluczowe stanowiska w organizacji tak, by pomóc im jak najszybciej się odnaleźć w nowej roli i zacząć samodzielnie funkcjonować.

 

METODA:

Głównym celem projektu było dostarczenie organizacji uniwersalnego, prostego i skutecznego narzędzia. Stworzyliśmy autorską metodologię, dzięki której wybrana grupa ekspertów organizacji tworzy kompendium wiedzy i umiejętności dla wybranego stanowiska. Efektem ich wysiłku jest kompletny katalog, zawierający zamknięty zbiór zagadnień podzielonych na obszary tematyczne. W każdym obszarze znajduje się informacja dotycząca zakresu, umiejętności, materiałów, czasu na naukę i osób kompetentnych w danej dziedzinie. Przewidziane zostały także formy sprawdzenia opanowania materiału, by potwierdzić gotowość kandydata do przejęcia nowych obowiązków.

 

O PROGRAMIE:

Składa się on z następujących kroków:

  • panel rozpoczynający projekt – zdefiniowanie obszarów wiedzy i umiejętności kluczowych na danym stanowisku,
  • zdefiniowanie umiejętności i wiedzy, niezbędnych w każdym z tych obszarów i określenie wymaganego poziomu,
  • ustalenie procesu uczenia się i sposobu weryfikacji wdrażanej wiedzy i umiejętności,
  • skompletowanie materiałów,
  • określenie przebiegu całego procesu wdrożenia w organizacji od wejścia osoby w program po ewaluację skuteczności wdrożenia.