BADANIE OPINII PRACOWNICZEJ

DLA KOGO?

W badaniu satysfakcji powinni wziąć udział wszyscy pracownicy i kadra firmy. Badanie pozwala na włączenie pracowników w życie firmy poprzez poznanie ich poglądów na istotne dla nich sprawy, umożliwia jednoczesne zasięganie opinii dużej grupy ludzi i szybkie opracowanie wyników takich badań. Badanie opinii umożliwia też spojrzenie na przekrojowy charakter zebranych opinii, gdyż dotyczą wszystkich członków organizacji na wszystkich szczeblach oraz pozwala precyzyjnie określić miejsca zapalne, przez co istnieje możliwość podjęcia bardzo konkretnych działań.

 

CEL:

Celem badania jest zebranie opinii pracowników firmy na temat nastrojów panujących w organizacji, oceny pojętych decyzji lub zmian w organizacji, czy też ich zadowolenia z pracy i warunków panujących w firmie.  

 

O BADANIU:

Podczas badania pytamy pracowników o ich oczekiwania względem firmy:

  • co ich motywuje do pracy, a co demotywuje,
  • co sprawia, że czują satysfakcję z wykonywanej pracy,
  • jaki mają stosunek do obecnego sposobu wynagradzania,
  • dlaczego pracują w badanej firmie.

 

Badanie satysfakcji przeprowadzane jest za pomocą kwestionariuszy z odpowiednio skonstruowanymi pytaniami i może być przeprowadzane zarówno w formie on-line jak i w tradycyjnej formie papierowej.

Badania opinii pracowniczej składa się z następujących etapów:

  • ustalenie wskaźników poddawanych badaniu, pod kątem ważnym dla organizacji,
  • badania ankietowe
  • uruchomienie platformy on-line,
  • raport z wynikami badania wraz z komentarzem.