ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

DLA KOGO?

Szkolenie dedykowane jest kadrze kierowniczej każdego szczebla oraz również poszczególnym zespołom, którzy chcą rozwinąć umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów.

 

CEL:

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników efektywnego i skutecznego rozwiązywania problemów metodami ustrukturalizowanej pracy warsztatowej.

 

O PROGRAMIE:

Osią szkolenia jest praca uczestników na rzeczywistych problemach ze swojej codziennej pracy. Pracując nad swoimi, realnymi problemami równocześnie poznają narzędzia rozwiązywania problemów np. Ishikawa, 5W, burza mózgów, MGS i inne. Wykorzystują do pracy proste, łatwo dostępne narzędzia pracy zespołowej: flipchart, tablice, kartki. Uczestnicy obok poznania narzędzi i metod pracy zespołowej, uczą się zasad tworzeni struktury takiego warsztatu i zasad pracy z grupą.

 

Przechodzimy z uczestnikami przez następujące etapy pracy:

  • zdefiniowanie celu warsztatu problemowego, oczekiwanych rezultatów
  • wybór metod pracy nad problemem i struktury warsztatu,
  • właściwy dobór członków zespołu i roli prowadzącego warsztat,
  • diagnoza problemu i ustalenie przyczyn,
  • wspólne poszukiwanie rozwiązań,
  • wybór najlepszych rozwiązań i kluczowych czynników sukcesu ich wdrożenia,
  • opracowanie planu działania i określenie możliwych ryzyk.

 

Dodatkową korzyścią ze szkolenia jest możliwość rozwiązania realnych problemów w firmie i wdrożenie pomysłów wypracowanych podczas szkolenia.