BUDOWANIE SUKCESJI

DLA KOGO?

Dla firm które chcą zbudować spójny system sukcesji i budowania kadry rezerwowej w organizacji, wsparty konkretnym narzędziem do gromadzenia danych i zarządzania sukcesją.

 

CEL:

Projekt sukcesji w organizacji pozwala na:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i płynności procesów biznesowych
 • zapewnienie rozwoju w powiązaniu z interesem firmy
 • zapewnienie stabilności wiedzy i ciągłości kompetencji w organizacji
 • eksponowanie pracowników z potencjałem do nowych ambitnych zadań

 

O PROCESIE:

Projekt sukcesji na stałe wchodzi w zakres procesów biznesowych organizacji. Przeglądy sukcesorów i kluczowych stanowisk odbywają się raz lub dwa razy w roku. Na tej podstawie, często, firma planuje dalsze adekwatne działania rozwojowe. Jest to projekt kompaktowy (3-6 miesięcy), kaskadowy (zarząd-menedżerowie liniowi) i najczęściej obejmuje następujące kroki:

 • wypracowanie celów biznesowych, oczekiwań i zakresu przez Zarząd
 • zdefiniowanie kluczowych stanowisk i cech sukcesorów w danej organizacji
 • warsztatu z kadrą wyższego szczebla ? wyłanianie kluczowych stanowisk i zasad funk
 • szkoleń i warsztatów kaskadujących proces z menedżerami dalszych szczebli
 • implementacji narzędzia do zarządzania sukcesją w organizacji
 • włączenia przeglądów sukcesorów do procesów biznesowych w organizacji
 • planowanie ewentualnych działań rozwojowych

 

Z doświadczeń naszych klientów wiemy, iż sukcesja staje się bazowym procesem do planowania działań HR w organizacji. Buduje odpowiedzialność w budowaniu kadry rezerwowej i dbaniu o talenty w organizacji. Przekłada się na stabilny rozwój, efektywność działań i zabezpieczanie kluczowych procesów biznesowych.