7 KROKÓW BUDOWANIA ZANGAŻOWANIA

Dla kogo?

Cykl warsztatów powstał z myślą o przełożonych i ich zespołach w sytuacji, kiedy brakuje wzajemnego zrozumienia i buduje się „mur” pomiędzy nimi.

Metoda:

Głównym celem warsztatu jest zbudowanie porozumienia
i współpracy na linii przełożony – podwładni. Osiągamy to, pokazując uczestnikom bariery wzajemnego zrozumienia i źródła niechęci, minimalizując podział na „My” i „Oni”. Osią warsztatu jest trójkąt budowania zaangażowania, czyli budowanie poczucia sensu, poczucia wpływu oraz poczucia sukcesu wśród członków zespołu.

O programie:

W czasie warsztatów prowadzimy uczestników przez 7 kolejnych kroków:

– ustalenie wspólnego celu i wzajemnych oczekiwań,

– ustalenie przeszkód i barier,

– wspólne poszukiwanie rozwiązań,

– wybór najlepszych rozwiązań,

– działanie zgodnie z ustaleniami,

– świętowanie sukcesów,

– wyznaczenie kolejnych celów i wyzwań.