ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów średniego i niższego szczebla, którzy na co dzień kierują zespołami. W trakcie szkolenie rozwijamy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, szczególnie, kiedy przełożeni powinni przyjąć rolę mediatora lub rozjemcy (np. konflikt w podległym zespole, konflikt pomiędzy działami). Podczas szkolenia pracujemy  na dwóch poziomach: konflikt w organizacji oraz konflikt w zespole.

 

CEL:

Głównym celem szkolenia jest zrozumienie przez uczestników istoty konfliktu, jego przyczyn i skutków,  zrozumienie roli przełożonego w konflikcie oraz pokazanie dobrych wzorców i metod  rozwiązywania sporów.

 

O PROGRAMIE:

Wszędzie, gdzie współpracują ze sobą ludzie dochodzi do różnicy zdań i istnieje możliwość wystąpienia konfliktów. Nie są temu winne czyjeś złe chęci, po prostu ludzie inaczej postrzegają znaczenie wielu spraw. Jednak im dłużej trwa różnica zdań, tym bardziej taka sytuacja może utrudniać prace i wpływać na atmosferę w zespole. Dlatego też szkolenie odnosi się do wymiaru praktycznego, po pierwsze uświadamia uczestnikom, jaki wpływ na zespół ma trwający konflikt, pozwala im poznać różne metod jego rozwiązywania, a na końcu umożliwia przećwiczenie  rozwiązywania konfliktów poprzez rozmowy z „pracownikami”.

Program szkolenia obejmuje poniższe aspekty:

  • czym jest konflikt i jak powstaje,
  • pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktów,
  • komunikacja win-win,
  • źródła konfliktów w zespole,
  • bariery w komunikacji, czyli jak nie prowokować sytuacji trudnych,
  • metody rozwiązywania konfliktów,
  • praktyczne ćwiczenie rozwiązywania sporów.