WARSZTATY STRATEGICZNE

DLA KOGO?

 ?Warsztaty strategiczne? dedykowane są zarządom firm i managerom wysokiego szczebla. Ważne, by w warsztacie uczestniczyły osoby mające wpływ na najważniejsze decyzje w firmie. Warsztat moderowany jest prze trenera Solution. Najlepiej by w warsztacie uczestniczyło nie więcej niż 8 osób.

 

CEL:

Głównym celem warsztatu jest przedyskutowanie przez najważniejsze osoby w firmie  obecnej sytuacji biznesowej, a następnie wspólne wypracowanie celów i działań strategicznych dla organizacji na określony czas (1-2 lat).

 

O PROGRAMIE:

Do prowadzenia warsztatu angażujemy ?najważniejszą? osobę w firmie np. prezesa lub właściciela który powinien wcześniej przemyśleć i zaprezentować swoją wizję firmy. Warsztat koncentruje się w pierwszej część na analizie obecnej sytuacji firmy i stojących przed firmą wyzwaniami wynikającymi zarówno z analizy, jak i zaprezentowanej wizji. Na bazie zebranych informacji uczestnicy uzgadniają wspólnie cele strategiczne oraz określają KCS ? kluczowe czynniki sukcesu. W kolejnym kroku przygotowywany jest plan działań (w okresie do 2 lat) w celu realizacji założonych celów. 

 

Program warsztatów jest zbudowany w oparciu o poniższe punkty:

  • prezentacja wizji firmy i pytania od zespołu, by ją dobrze zrozumieć,
  • analiza obecnej sytuacji firmy przy wykorzystaniu narzędzi np. 7S,
  • analiza wyzwań i zagrożeń jakie stoją przed firmą,
  • wypracowanie celów strategicznych,
  • określenie kluczowych czynników sukcesu,
  • określenie mierników określających realizację celów,
  • planowanie działań niezbędnych do realizacji celu.