SOLUTION pierwszym i jedynym Oficjalnym Partnerem LinkedIn w Polsce

SOLUTION jest pierwszym i jedynym Oficjalnym Partnerem LinkedIn w Polsce. LinkedIn nie trzeba nikomu przedstawiać – ponad 900 mln użytkowników mówi samo za siebie. Partnerstwo z LinkedIn wzmacnia naszą ofertę szkoleniową o ogromne zasoby LinkedIn Learning, który jest najlepszym i najbardziej rozbudowanym e-learningiem na światowym poziomie.  A dla klientów w Polsce to większa elastyczność w zakresie podpisywania umów na korzystanie z produktów LinkedIn, umożliwia m.in. podpisywanie umów w języku polskim, przy zachowaniu tych samych warunków sprzedaży i cen.

Serdecznie zapraszam do kontaktu i współpracy