ASERTYWNOŚĆ EMOCJE I PARTNERSKIE RELACJE

DLA KOGO?

Szkolenie  dedykowane jest zarówno menedżerom ze wszystkich szczebli, jaki i pracownikom. Uczestnikami mogą być osoby mające problem z asertywnością, czyli takie które są zbyt uległe wobec innych, jak i osoby przejawiające zachowania agresywne – atakujące innych oraz osoby które chcą wiedzieć, jak z takim osobami radzić sobie w codziennej pracy.

 

CEL:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności komunikowania się z innymi z uwzględnieniem zachowań asertywnych oraz świadomego budowania partnerskich relacji według zasady „miękki wobec człowieka, twardy wobec problemu”.

 

O PROGRAMIE:

Program szkolenia obejmuje poniższe aspekty:

  • granice w relacjach z innymi
  • zależność granic i relacji międzyludzkich
  • techniki podnoszenia asertywności,
  • założenia Analizy Transakcyjnej,
  • radzenie sobie z „małpami”.