Cyfryzacja usługi wsparcia liderów branży produkcyjnej poprzez opracowanie dedykowanego oprogramowania służącego jako narzędzie dla konsultantów i trenerów Solution do konfigurowania procesu rozwoju liderów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i procesów HRM

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Celem projektu jest zmiana sposobu świadczenia usługi rozwoju liderów produkcyjnych poprzez

cyfryzację tego procesu.

Planowane efekty:
– zwiększony dostęp do klientów z branży produkcyjnej, która w wyniku pandemii ograniczyła

lub całkowicie zamknęła się na szkolenia liderów produkcyjnych w formie stacjonarnej i

zminimalizowała projekty rozwojowe,

– możliwość trafienia do klientów, którzy nie byli zainteresowani szkoleniami stacjonarnymi

z uwagi na koszty m.in. związane z liczbą osób do przeszkolenia,
– możliwość implementowania rozwiązania do innych branż,
– uodpornienie działalności Wnioskodawcy na przyszłe kryzysy związane z chorobami zakaźnymi.

Projekt wpłynie pozytywnie na działalność Wnioskodawcy. Umożliwi wygenerowanie/odzyskanie

dochodu, który został utracony w wyniku pandemii.
W przyszłości cyfryzacja usługi umożliwi dotarcie do szerszej grupy odbiorców oraz

poszerzanie rynków zbytu. Ponadto usprawni/uporządkuje proces świadczenia ww. usługi oraz

zarządzanie tym procesem.

Wartość projektu – 96 200,00 PLN

Dofinansowanie z UE – 81 770,00 PLN