CIĄG MENEDŻERSKI

DLA KOGO?

Szkolenie dedykowane jest menedżerom średniego i wyższego szczebla, którzy chcą rozwinąć umiejętności systemowego podejścia do zarządzania podległym obszarem.

 

CEL:

Celem szkolenia jest nauczenie menedżerów systemowego zarządzania podległym obszarem. Uczymy jak działać systemowo, jak trwale i skutecznie rozwiązywać problemy, zamiast codziennie gasić pożary.

 

O PROGRAMIE:

Idea i filozofia „Ciąg menedżerski” powstała na podstawie doświadczeń naszych i naszego holenderskiego partnera merytorycznego i badań wyników Assessment Centre. Badania na temat zachowań menedżerów pokazały, że najbardziej skutecznych i efektywnych menedżerów wyróżnia systemowe podejście do zarządzania. Stąd powstała idea „Ciągu menedżerskiego”, czyli sekwencji działań, które zwiększają skuteczność i efektywność menedżera. Jest to z jednej strony filozofia myślenia, a z drugiej strony zbiór praktycznych narzędzi zarządzania.

 

„Ciąg menedżerski” to uporządkowany schemat działania każdego menedżera. Szkolenie obejmuje zrozumienie filozofii działania i rozwój kluczowych, wymienionych poniżej kompetencji:

  • analiza problemów i ocena sytuacji,
  • planowanie i organizowanie,
  • delegowanie zadań,
  • kontrola menedżerska,
  • udzielanie informacji zwrotnej.

 

Podczas szkolenia uczestnicy najpierw poznają ideę systemowego działania, a następnie ćwiczą poszczególne umiejętności.