Cases

PROJEKT EMPOWERMENT W BRANŻY AUTOMOTIVE

Ciągły wzrost wymagań jakościowych, rosnące skomplikowanie produktów oraz skracanie serii produkcyjnych w branży automotive skutkuje koniecznością podnoszenia zaangażowania wśród pracowników produkcyjnych. Na pewnym etapie rozwoju firmy nie da się zastąpić myślenia dyscypliną.

Zarządzanie zmianą w projekcie wdrożenia Lean Management

Projekt dla Klienta z branży stalowej. Firma zatrudnia ok. 400 osób i ma 7 oddziałów w całej Polsce. Celem projektu było wdrożenie podejścia lean do zarządzania produkcją i magazynem, a właściwie postaw i narzędzi, które umożliwiłyby realizację zwiększających się zamówień przy tej samej obsadzie załogi.

KOMPLEKSOWE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE DLA WSZYSTKICH SZCZEBLI KADRY PRODUKCYJNEJ

Dla naszego Klienta, jednego z największych w Polsce producentów z branży meblarskiej, przeprowadziliśmy kompleksowy projekt szkoleniowy obejmujący wszystkie poziomy kadry menedżerskiej. Celem było rozwinięcie umiejętności zarządzania oraz zmiana dotychczasowych nawyków i postaw.

PROGRAM BUDOWANIA ANGAŻUJĄCEGO ŚRODOWISKA PRACY W BRANŻY ZDROWIA

Nasz klient działa na rynku zdrowia w Polsce. Jest największym dystrybutorem farmaceutyków w Polsce, liczącym się producentem, posiada największą liczbę ośrodków badań klinicznych, rozwija sieć przychodni, jest promotorem licznych startupów i innowacyjnych rozwiązań medycznych (m.in. badania kliniczne, telemedycyna, e-commerce).

POPRAWA ATMOSFERY W ZESPOŁACH PRODUKCYJNYCH

Nasz Klient to firma produkcyjna z branży spożywczej zatrudniająca ok. 1000 osób, jeden z liderów na rynku. W połowie 2016 roku przeprowadził ankietę, której celem było zebranie opinii pracowników na temat miejsca pracy. Wyniki ankiety uświadomiły mu, że istnieją w organizacji problemy, którym zdecydowanie należy poświęcić więcej uwagi.