Blog Solution - Warsztat rozwiązań

Merytorycznie o HR.

 

„Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej… znajdę go.”

Thomas A. Edison

Zagadkowo brzmiąca Ocena 360° jest coraz powszechniej stosowaną metodą oceny okresowej menedżerów, chociaż nadal brzmi dość tajemniczo. Spośród różnych definicji jej istotę najlepiej oddaje proste stwierdzenie, że jest to ocena kompetencji danej osoby przez osoby, które współpracują z nią na co dzień.

Więcej

Mając na uwadze coraz efektywniejszy proces uczenia pracowników chcemy przedstawić Państwu metodę coachingu grupowego „peer-coaching”. Planując rozwój pracowników średnich szczebli organizacyjnych miałoby się ochotę zadedykować pracownikom indywidualne sesje coachingowe. Coaching jako skuteczne narzędzie mógłby szybciej niż szkolenia wpłynąć na rozwój, inspirować, zmienić zachowania. Coaching indywidualny jest jednak drogim narzędziem, które nieczęsto decydujemy się stosować dla szerszego grona pracowników.
Średnie szczeble organizacyjne mają w sobie ogromy potencjał: wielorakość podejść, zachowań, rozwiązań i doświadczeń indywidualnych pracowników. Ten potencjał może być wykorzystany podczas pracy grupowej. Proces peer-coachingu jest dedykowany takiemu właśnie procesowi wymiany doświadczeń.

Więcej

Więcej

Więcej