3-LETNI PROGRAM ROZWOJU MENEDŻERÓW DLA GRUPY Z SEKTORA FARMACEUTYCZNO-MEDYCZNEGO

 

Nasz Klient działa w Polsce na styku kluczowych gałęzi sektora farmaceutyczno-medycznego. Grupa Neuca obejmuje obecnie ponad 60 spółek, zatrudnia ok. 6000 pracowników i współpracowników w 100 lokalizacjach. Jest cenioną polską spółką giełdową, która regularnie poprawia wyniki finansowe, przede wszystkim dzięki synergii strategii rynkowych oraz ludzi: pracowników i ich liderów.

 

Współpracujemy z Grupą Neuca od 2013 roku. Przeprowadziliśmy 3-letni kompleksowy program rozwoju menedżerów LiderON, który objął w latach 2016-2018 wszystkich zarządzających. Wypracowaliśmy długofalowy, cykliczny program rozwoju liderów w Grupie Neuca na wyższym, średnim i niższym szczeblu. Obecnie LiderON jest co roku rolowany jako 12-dniowy program rozwoju dla nowych grup menedżerów: nowo mianowanych, świeżo zatrudnionych lub awansowanych na wyższy szczebel kadry kierowniczej. Program objął ok. 370 menedżerów w 35 grupach oraz łącznie ok. 310 dni szkoleniowych. Ze strony Solution zaangażowanych było 8 trenerów pod opieką merytoryczną Project Managera.

 

WYZWANIE BIZNESOWE  I  CELE:

 

Grupa Neuca od lat systematycznie się rozwija, dołączając nowe spółki oraz zwiększając zatrudnienie. Przeprowadza regularne badania liderów i środowiska pracy: coroczne Badanie Zangażowania (pomiar angażującego środowiska pracy), w cyklu dwuletnim Badanie 360 stopni (szeroka informacja zwrotna na temat kompetencji menedżerskich), coroczna ocena okresowa i informacja zwrotna od przełożonego (ocena celów, kompetencji oraz wiedzy). Na podstawie tych wyników oraz zgodnie z długofalową strategią personalną nasz Klient zdecydował o przygotowaniu i realizacji kompleksowego programu rozwoju menedżerów – liderów Grupy Neuca.

 

Głównym celem była aktywacja czterech stref umiejętności – efektywności menedżerskiej:

 • realizuj strategię
 • buduj zaangażowany zespół
 • stawiaj na współpracę
 • dbaj o siebie

 

Klientowi zależało na kilkuletnim planie działania opracowanym dla wszystkich menedżerów, obejmującym „uszyty na miarę” cykl wydarzeń rozwojowych realizowany wspólnie z renomowanymi firmami szkoleniowymi, z dużą dawką inspiracji i konkretnych narzędzi.

 

ROZWIĄZANIE:

 

Przez prawie rok wspólnie z Grupą Neuca intensywnie przygotowywaliśmy koncepcję całego programu rozwoju menedżerów: założenia, cele i zakres. Całość powstała na podstawie wyników badań liderów i organizacji. Znamy organizację z badań 360 stopni, które realizujemy od początku współpracy co dwa lata dla danego szczebla – zarówno od strony wyników badań, jak i indywidualnych spotkań poświęconych informacji zwrotnej dla liderów.

Jesteśmy firmą szkoleniową, ale przede wszystkim doradcami, partnerami biznesowymi naszych Klientów. Dlatego wychodzimy od potrzeb biznesowych, strategii organizacji i patrzymy długofalowo – „zaczynaj z wizją końca za trzy lata”. Opracowaliśmy merytoryczne programy dla trzech szczebli menedżerów. Program dla każdego szczebla był dopasowany do specyfiki pracy liderów. Powiązaliśmy program rozwoju z innymi procesami w organizacji (Badania Zaangażowania, Badanie 360 stopni uczestników i ich podwładnych, Oceny Okresowej) – układając całość zgodnie z cyklem życia lidera.

Zadbaliśmy o PR-owy wizerunek programu – od uroczystego otwarcia przez zarząd na konferencji menedżerskiej, poprzez nazwę LiderON (czyli „włączamy liderów”), specjalną wizualizację materiałów, sprawną organizację logistyczną, aż po końcowe certyfikaty i kończącą konferencję liderską. Przyłożyliśmy też dużą wagę do oprawy komunikacyjno-technologicznej, aby rzeczywiście zaangażować menedżerów w ich rozwój.

Blisko współpracowaliśmy i regularnie komunikowaliśmy się z Klientem przez cały czas, ale co pół roku spotykaliśmy się specjalnie i systemowo podsumowywaliśmy przebieg programu, efekty oraz dalsze etapy. To był też moment na podzielenie się naszymi obserwacjami oraz rekomendacjami dla organizacji.

Równolegle była prowadzona ocena programu na trzech poziomach:

 • zadowolenia uczestników (ankiety po każdym warszacie szkoleniowym) i rekomendacji NPS („W skali od 0 do 10, jak bardzo polecił(a)byś to szkolenie współpracownikom?”);
 • wzrostu kompetencji i umiejętności – coroczne wyniki Badania 360 stopni oraz Ocen Okresowych;
 • realizacji wyników HR – wskaźniki Badania Zaangażowania.

 

EFEKTY:

 

Szkolenia były bardzo wysoko ocenione przez uczestników – średnia ocena wyniosła 4,88 w skali 5-stopniowej oraz NPS: 86,47% (czyli klasa światowa).

Uczestnicy cenili cały program LiderON jako wyjątkowe szkolenia w organizacji, budujące markę Grupy Neuca jako pracodawcy. Odebrali go jako przedsięwzięcie kompleksowe  – sensowne i logiczne. Dużą wartością było zaangażowanie i dostęp do trenera (na forum, 1:1). Dzięki długiemu procesowi grupowemu uczestnicy skorzystali na otwartości w grupie szkoleniowej, zaufaniu oraz wsparciu w kontaktach z innymi osobami i obszarami biznesowymi. Ważne były dla nich spotkania, rozmowy i wymiana doświadczeń. Doceniali materiały i niezbędniki („wracamy do segregatora”). Zapytani o efekty LiderONa, napisali:

 • „Jesteśmy innymi ludźmi – niebo a ziemia”.
 • „jak zmieniła się moja praca z zespołem? Po raz pierwszy zupełnie nie stresują mnie badania zaangażowania, bo po prostu wiem, że wyjdą dobrze”.
 • „Ukształtowaliście nas na dojrzałych managerów. Teraz potrafię zarówno wymagać, jak i być w porządku wobec ludzi”.
 • „Niepoddawanie się. Pomimo trudnych zmian i niepewności”.
 • „Utrzymanie swojej motywacji w okresie zmian i zarażenie nią ludzi”.
 • „To, że zespół nam rośnie, a moi szefowie mi zaufali”.
 • „Zaufałem ludziom i zacząłem im oddawać zadania. To naprawdę jest przełom – we mnie i w mojej pracy”.
 • „Wszystko, co robię, przychodzi mi teraz dużo, dużo łatwiej”.
 • „Mój własny rozwój”.

 

W trakcie realizacji programu systematycznie wzrastały wyniki Badania 360 stopni poszczególnych szczebli i całej kadry menedżerskiej. Również wzrastające wyniki ocen okresowych odzwierciedlały przyrost kompetencji menedżerskich uczestników w ocenie przełożonych.

Dla całej Grupy Neuca wzrosły również wskaźniki Badania Zaangażowania w dziedzinie kariery i rozwoju pracowników